Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Články a zajímavosti - Tetrachlorethylen a riziko vrozených vad

Tetrachlorethylen a riziko vrozených vad

25. 9. 2009

Nová studie amerických vědců ukazuje na zvýšené riziko vzniku určitých vrozených vad u dětí matek vystavených tetrachlorethylenu.

Tetrachlorethylen (perchlorethylen, Cl2C=CCl2) patří mezi chlorované uhlovodíky. Používá se běžně v průmyslu jako organické rozpouštědlo, k odmašťování, čištění apod. Je považován za pravděpodobný lidský karcinogen.

Jeho dalším negativním účinkům se věnuje nová studie amerických autorů z Boston University. Jedná se o případné teratogenní působení tetrachlorethylenu a tedy jeho vliv na rozvoj vrozených vad. Studie vychází ze skutečnosti, že v Nové Anglii byl od roku 1960 až do rozpoznání jeho nebezpečnosti v roce 1980 používán ve vodovodním potrubí speciální nátěr, ze kterého se tetrachlorethylen uvolňoval do pitné vody. Studie porovnávala incidenci určitých skupin vrozených vývojových vad ve skupině matek exponovaných tetrachlorethylenu (1658 narozených dětí – z toho celkem 61 dětí s vrozenou vadou) a ve skupině matek neexponovaných (2999 narozených dětí, z toho celkem 95 dětí s vrozenou vadou). Studie skutečně prokázala zvýšené riziko vzniku vady u dětí exponovaných matek – a to hned u dvou skupin vrozených vad: konkrétně u obličejových rozštěpů a defektů neurální trubice (NTD) – zejména u anacefalie.

Sami autoři přiznávají, že jde o prvotní výsledky a že bude zapotřebí ještě rozsáhlejších dat a dalšího výzkumu k potvrzení těchto závěrů. Vzhledem ke stálému průmyslovému rozšíření tetrachlorethylenu jsou takovéto studie věnující se možným rizikům vrozených vad velice přínosné a důležité.

Článek přinesl server ScienceDaily.

Abstrakt a text studie – Environmental Health.

Napsáno pro genetika.bloguje.cz.

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019