Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Informace o spolupracujících institucích a www stránkách

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
http://www.uzis.cz/

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://www.lf3.cuni.cz/

Thomayerova nemocnice v Praze
http://www.ftn.cz/

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny 1LF UK a VFN
http://cfm.lf1.cuni.cz/

Server Gynstart - Vše co gynekolog potřebuje
http://www.gynstart.cz/

ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocnění
http://vzacna-onemocneni.cz/

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research
http://www.icbdsr.org/
Spolupráce s mezinárodní organizací ICBDSR pro rok 2016 byla finančně podpořena Dotačním programem MZ ČR (39/16/RPZP).

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
http://boris.natur.cuni.cz/kdgd/

European Surveillance of Congenital Anomalies
http://www.eurocat.ulster.ac.uk/
Spolupráce s mezinárodní organizací EUROCAT pro rok 2016 byla finančně podpořena Dotačním programem MZ ČR (39/16/RPZP).

Alessandra Lisi International Centre On Birth Defects
http://www.icbd.org/

Genetika-Biologie
http://www.genetika-biologie.cz/

Občanské sdružení Šťastný úsměv
http://stastny-usmev.cz/

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2022