Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Mezinárodní den VV

Mezinárodní den vrozených vad (3. březen)

World birth defects day

Vážení přátelé,

skupina celkem 12 předních organizací v oblasti veřejného zdraví vyhlásila 3. březen Mezinárodním dnem vrozených vad. Hlavním poselstvím toho dne je zvýšení obecného povědomí o vrozených vadách obecně, podpora programů primární prevence vrozených vad a další rozvoj organizací spojených s výzkumem a léčbou vrozených vad.

Vrozené vady zahrnují celou řadu různých defektů, jakými jsou například spina bifida, rozštěpy rtu, vrozené srdeční vady, Downův syndrom a řada dalších. Jsou přítomny při narození dítěte, ale mohou být diagnostikovány později. Vrozené vady jsou způsobeny genetikou nebo faktory zevního prostředí, případně jejich interakcí.

Vrozené vady jsou relativně běžnými, finančně nákladnými a vážnými výzvami pro zdraví celé populace. Věděli jste, že vrozená vada se vyskytne u jednoho z 33 narozených dětí? Vrozené vady jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí v prvních letech života. A u dětí, které svou vrozenou vadu přežijí, zvyšují tyto četnost různých zdravotních komplikací.

Naší vizí je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě.

Příliš dlouho se vrozeným vadám, které jsou z pohledu jedince vzácné, ale z pohledu populace velmi časté, nedostávalo zasloužené pozornosti v oblastech prevence a léčby. Z tohoto důvodu se celkem 12 mezinárodních organizací, podílejících se na monitoringu, výzkumu a prevenci vrozených vad rozhodlo spojit své síly právě v oblasti spolupráce osob s vrozenou vadou, jejich rodinami, pacientskými organizacemi a dalšími skupinami ve věci zvýšení celosvětového povědomí o problematice vrozených vad, jejich léčby i výzkumu. Skrze poznání běžných problém u mnoha typů běžných vrozených vad budeme moci zvýšit i efektivnost naší pomoci.

Jakožto společenství různých organizací jsme si plně vědomi skutečnosti, že partnerství a spolupráce jsou pro naše poslání zcela nezbytnými nástroji. Nemůžeme uspět osamoceni. V rámci hledání možných zájemců o spolupráci v této nelehké misi zveme vás všechny k zapojení při zlepšování obecného povědomí o vrozených vadách. V případě zájmu o bližší spolupráci nás, prosím, kontaktuje na adrese registrvvv@vrozenevady.cz

S přátelským pozdravem,

MUDr. Antonín Šípek, CSc.,
Národní registr vrozených vad ČR

Další informace

Informační leták ke stažení
606 kB
mezinarodnidenvv.pdf

Naše prezentace k tématu

Mezinárodní den vrozených vad
1,1 Mb
Kapras_2015_SipekJr.pdf

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019