Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Genetika - Informační letáčky

Informační brožurky pro pacienty

Tyto brožurky přeložili pracovníci Ústavu biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole ve spolupráci s konsorciem Eurogentest (www.eurogentest.org). Překlad vycházel z doporučení britské Genetic Interest Group (www.gig.org.uk), které bylo konsensuálně partnery projektu Eurogentest přizpůsobeno pro evropskou populaci. Jedná se tedy o naprosto základní informace, které jsou navíc podány co možná nejsrozumitelněji.
Autorskému i překladatelskému kolektivu děkujeme za odvedenou práci.

Tyto brožurky jsou volně ke stažení, pro vaší potřebu. Připojujeme se k upozornění, že tyto brožurky nemají nahrazovat osobní kontakt s klinickým genetikem. Nicméně jejich prostudování před samotnou genetickou konzultací vám pomůže nahlédnout do příslušné problematiky a umožní promyslet případné dotazy předem.

http://www.eurogentest.org/professionals/education/info/public/unit6/patients_czech.xhtml

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019