Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - In vitro fertilizace - IVF

In vitro fertilizace - IVF

Metoda IVF oslavuje v roce 2008 jedno velké výročí. Před 30 lety (25. 7. 1978) se narodilo první dítě ze zkumavky – Louise Brownová. Od té doby se již změnilo mnohé, otázky o bezbeznečnosti metod asistované reprodukce ale zůstávají. Z našeho pohledu je především zajímavá četnost vrozených vývojových vad u dětí narozených po IVF.

Poruchy plodnosti postihují ve vyspělých zemích v současné době zhruba 10-20% párů ve fertilním věku. Pomocí metod asistované reprodukce lze u celé řady z nich dosáhnout početí a narození dítěte. V České republice se v posledních letech rodí více než 3000 dětí ročně po IVF.

Mimo klasické IVF se dnes rodí i řada dětí počatých díky metodě Intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI). Metoda ICSI byla zavedena v roce 1991 (Palermo et al.1992). Proti konvenčním metodám IVF je sice ICSI podstatně invazivnější, umožňuje ale dosáhnout těhotenství i párům s některými jinak neléčitelnými příčinami neplodnosti. Výběr a použití jediné spermie pro injekci do oocytu při ICSI obchází přirozený výběr, k němuž dochází při normálním početí.

Bezpečnost metody a možná rizika pro zdraví a celkový vývoj dětí počatých po IVF a ICSI stojí v popředí odborného zájmu. Sledování dětí počatých po po IVF a ICSI z hlediska výskytu vrozených vývojových vad, zdravotního stavu, mprtality a morbidity a jejich porovnání s běžnou populací je nejen významné, ale i nezbytné. Od zavedení IVF do praxe jsou diskutována potencionální rizika genetických defektů a malformací takto počatých dětí. Je několik důvodů pro možné vyšší riziko vrozených malformací u těhotenství po asistované reprodukci:

  • Hormonální stimulace žen
  • Technické aspekty metoda (aspirace, injekce)
  • Nepřirozený výběr spermie (in vitro selekce)
  • Vliv hormonálních, chemických a jiných zevních faktorů přímo či nepřímo zúčastněných

Na druhou stranu je nutné si uvědomit prostý fakt, že skupina párů podstupující IVF je zatížena sama o sobě. Poruchy fertility mohou být spojeny s různými nediagnostikovanými či nediagnostikovatelnými chorobami a poruchami, které mohou ovlivňovat prenatální vývoj dítěte dědičným (otec, matka) i nedědičným (matka) způsobem.

Naše prezentace k tématu

1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects
27.8.-30.8.2008
Budapešť, Maďarsko
WWW

PERINATOLOGIC OUTCOMES OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF IN VITRO FERTILISATION IN THE CZECH REPUBLIC DURING 2000 – 2006: CONGENITAL ANOMALIES AND BIOSOCIAL FACTORS
144 kB
BUDAPEST_2008_A.pdf
PERINATOLOGIC OUTCOMES OF CHILDREN OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF IN VITRO FERTILISATION IN THE CZECH REPUBLIC DURING 2000 – 2006: PERINATAL AND NEONATAL MORBIDITY AND MORTALITY
151 kB
BUDAPEST_2008_B.pdf

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019