Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Autorský kolektiv

prim. MUDr. Vladimír Gregor
Pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na Oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice, kde od dubna 2001 pracuje jako primář oddělení.
Kromě pedagogické činnosti (včetně organizace kursů a vedení školících míst), se na oddělení věnuje hlavně práci na genetické ambulanci. Od roku 1991 se věnuje registraci a rozborům výsledků prenatální diagnostiky v celé ČR a o této problematice publikoval větší množství článků. Je dlouhodobým členem výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dlouhá léta byl též místopředsedou společnosti).
Kontakt: vladimir.gregor@ftn.cz

RNDr. Jiří Horáček
Během studia na VŠ byl zaměřen na problematiku cizorodých látek v prostředí. V letech 1984 - 1985 pracoval v Národní referenční laboratoři pro toxikologii pesticidů a jejich derivátů IHE v Praze. Od roku 1988 zaměstnán na oddělení lékařské genetiky FTN v Praze, od roku 2007 zaměstnán v centru GENNET. Dlouhodobě se věnuje problematice registrace vrozených vad, především z pohledu genetiky a vlivů zevního prostředí.
Kontakt: jiri.horacek@gennet.cz

MUDr. Antonín Šípek, CSc.
Problematice populační teratologie a analýzám incidencí vrozených vad se věnuje dlouhodobě, od roku 1986. V období 1986 – 2007 zaměstnán v ÚPMD. Od roku 2001 odborný asistent na 3.LF UK Praha a od roku 2008 pracuje na Oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice a v centru PRONATAL.
Od roku 2002 předsedou rady Národního registru vrozených vad vedeného v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR. Členem Pediatrické společnosti, Neonatologické společnosti, Demografické společnosti a Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Kontakt: registrvvv@vrozene-vady.cz

MUDr. Antonín Šípek jr.
V současné době působí jako PhD student na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Zabývá se zejména chromozomálními aberacemi a variantami lidského karyotypu. Je autorem několika webových stránek se zaměřením na genetiku. V oblasti genetiky a vrozených vad v poslední době průběžně spolupracuje s ostatnímy členy týmu na různých zpracováních a prezentacích.
Kontakt: admin@vrozene-vady.cz

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2022