Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Hypotrofie - SGA

Hypotrofie - SGA

Pojem hypotrofie plodu – jak již název napovídá – označuje plod s nízkou hmotností, respektive plod s hmotností pod určitou procentní hladinou. Existuje více definic a více kritérií, podle kterých je možné hypotrofické plody rozdělovat a hodnotit. V anglosaské literatuře se často používá označení SGA – Small for Gestational Age.

Ačkoliv hypotrofické plody jsou obecně rizikovější vzhledem k perinatální mortalitě a morbiditě, ne každý hypotrofický plod je výsledkem určitého patologického procesu (například plody drobných matek jsou přirozeně menší, stejně jako plody z vícečetných těhotenství apod.).

S patologiemi je většinou spojená skupina plodů s nitroděložní růstovou retardací – IUGR – Intrauterine Growth Retardation. Příčin je celá řada, dají se rozdělit na příčiny maternální (výživa matky, metabolické poruchy, alkohol kouření a jiné toxiny, nemoci matky v těhotenství, endokrinologické odchylky apod.) a fetální (často genetické, spojené například s chromozomálními aberacemi).

Naše studie: 2000 - 2006

Rozložení počtu živě narozených dětí bez vrozené vady z jednočetných porodů v letech 2000 - 2006

Rozložení počtu živě narozených dětí bez vrozené vady z jednočetných porodů v letech 2000 - 2006

Percentilové rozložení porodní hmotnosti u narozených chlapců v ČR 2000 - 2006

Percentilové rozložení porodní hmotnosti u narozených chlapců v ČR 2000 - 2006

Percentilové rozložení porodní hmotnosti u narozených dívek v ČR 2000 - 2006

Percentilové rozložení porodní hmotnosti u narozených dívek v ČR 2000 - 2006

Počty hypotrofických novorozenců podle týdne těhotenství při narození v ČR 2000 - 2006: chlapci bez vrozené vady z jednočetných porodů

Počty hypotrofických novorozenců podle týdne těhotenství při narození v ČR 2000 - 2006: chlapci bez vrozené vady z jednočetných porodů

Počty hypotrofických novorozenců podle týdne těhotenství při narození v ČR 2000 - 2006: dívky bez vrozené vady z jednočetných porodů

Počty hypotrofických novorozenců podle týdne těhotenství při narození v ČR 2000 - 2006: dívky bez vrozené vady z jednočetných porodů


7. Kaprasův den - klinická genetika

19.3.2008
Lékařský dům, Praha

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR
5,32 MB
Kapras_2008_IUGR.pdf

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019