Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Články a zajímavosti - Obezita v těhotenství a riziko vrozených vad

Obezita v těhotenství a riziko vrozených vad

28. 2. 2009

Ač se to možná nezdá, obezita se stává závažným medicínským problémem dnešní doby. Počet obézních jedinců vzrostl ve vyspělých zemích natolik, že již není ani přehnané mluvit o epidemii obezity. Podle definice je přitom obézní každý, jehož hodnota body mass indexu (BMI, vypočte se jako výška jedince v metrech, vydělená jeho hmotností v kg umocněné na druhou) je vyšší než 30 (normální hodnoty jsou do 25, hodnoty mezi 25 a 30 odpovídají nadváze). Obezita samotná je spojená s mnoha riziky, ať již kardiovaskulárními, metabolickými nebo třeba i mechanickými (bolesti kloubů apod.). Jedním rozměrem problému je tedy skutečnost, že obezita významně ovlivňuje zdravotní stav obézního jedince. Pokud však obezita těhotné ženy dokáže ovlivnit vývoj ještě nenarozeného dítěte, potom dostává problém obezity ještě další rozměr.

Britští autoři z Newcastle University nyní publikovali souhrnný článek s metaanalýzou, ve kterém se touto problematikou zabývali. Výskyt vrozených vad jako celku byl u dětí obézních matek zvýšen jen lehce, ovšem pro některé skupiny vrozených vad byl tento rozdíl zřetelně vyšší. Vyšší riziko bylo nalezeno v těchto skupinách vrozených vad: spina bifla, rozštěpové vady neurální trubice celkově, vrozený hydrocefalus, vrozené vady kardiovaskulárního systému, vady síňového septa, rozštěp patra, rozštěp rtu a patra, anorektální atrézie a redukční vady končetin. Naopak riziko gastroschízy (rozštěpové vady břišní stěny) bylo u dětí obézních matek sníženo.

Celkově lze shrnout, že riziko strukturální vrozených vad je u obézních matek mírně zvýšené, konkrétní čísla se mohou u vybraných skupin vrozených vad lišit. Podrobnost o číslech a článek samotný najdete pod uvedeným odkazem.

Publikace: Katherine J. Stothard; Peter W. G. Tennant; Ruth Bell; Judith Rankin: Maternal Overweight and Obesity and the Risk of Congenital Anomalies. JAMA, 2009;301(6):636-650
Maternal Overweight and Obesity and the Risk of Congenital Anomalies

Článek přinesl server ScienceDaily.

Napsáno pro genetika.bloguje.cz.

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019