Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Program primární prevence - Autorský kolektiv

Program primární prevence - Autorský kolektiv

Editor

 • MUDr. Antonín Šípek, CSc.
  Národní registr vrozených vývojových vad
  Oddělení lékařské genetiky FTNsP, Praha
  Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha
  Kontakt: registrvvv(zavináč)vrozene-vady.cz

Autoři a recenzenti

 • MUDr. Vladimír Dvořák
  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
  Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno
  Kontakt: ssgcr(zavináč)ti.cz
 • Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
  Kontakt: petr.goetz(zavináč)lfmotol.cuni.cz
 • prim. MUDr. Vladimír Gregor
  Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
  Oddělení lékařské genetiky FTNsP, Praha
  Kontakt: vladimir.gregor(zavináč)ftn.cz
 • MUDr. Eva Králíková, CSc.
  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha
  Centrum léčby závislosti na tabáku, III. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha
  Kontakt: eva.kralikova(zavináč)lf1.cuni.cz
 • MUDr. Eva Maňáková
  CZTIS - Česká teratologická informační služba, 3. LF UK, Praha
  Kontakt: cztis(zavináč)lf3.cuni.cz
 • MUDr. Antonín Šípek jr.
  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
  Kontakt: antonin.sipek(zavináč)lf1.cuni.cz
 • prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.
  Společnost pro výživu
  Dětská poliklinika FN Motol, Praha
  Kontakt: petr.tlaskal(zavináč)fnmotol.cz
 • MUDr. Josef Záhumenský, PhD.
  Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP
  Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
  Kontakt: zahumenj(zavináč)fnb.cz

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019