Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Program primární prevence - Poslání projektu

Program primární prevence - Poslání projektu

O projektu primární prevence

Cílem projektu je zpřístupnit laické veřejnosti informace o možnostech primární prevence vrozených vad ve srozumitelné podobě.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořit informační portál věnovaný problematice možných rizikových faktorů, které mohou zvyšovat riziko vzniku vrozené vady.

Na tomto portálu jsou kromě výše zmíněných informací uvedeny i kontakty na spolupracující odborníky a jejich pracoviště.

Tyto cíle projektu vychází z dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století. Tento program představuje racionální, dobře strukturovaný model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků na zdravotní politiku.

Česká republika byla jedním ze signatářů programu Světové zdravotnické organizace - Zdraví pro všechny ve 21. století. Vláda schválila národní rozpracování tohoto programu. Jeden z konkrétních cílů je Cíl 3: Zdravý start do života. Tento cíl je dále definován takto: DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA. Součástí tohoto bodu jsou tyto úkoly Dílčí úkol č. 3. 1. Lepší přístup k prenatální a perinatální péči a Dílčí úkol č. 3. 3. Snížit podíl vrozených vad na úmrtnosti živě narozených dětí. Prvním bodem řešení je dílčí úkol 3.3.1: Zavedení programu primární prevence. Harmonogram prací zavedení programu primární prevence v ČR byl stanoven do roku 2010.

MUDr. Antonín Šípek, CSc.,
Národní registr vrozených vývojových vad
Oddělení lékařské genetiky, FTNsP, Praha,
Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha
Kontakt: registrvvv(zavináč)vrozene-vady.cz

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019