Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Obsah - Monitorovací systémy

Historie a význam monitorování vrozených vad

Obor, který se zabývá výskytem vrozených vad v populaci a jeho trendy, se nazývá populační teratologie. Ve druhé polovině dvacátého století začaly vznikat první epidemiologické programy, zaměřené na monitorování výskytu vrozených vad v populaci. Byla to i nechvalně známá thalidomidová aféra, která upozornila na potřebu takovéhoto monitorování, které je schopné rychle zaznamenat změny v incidenci vrozených vad. První registry vznikaly většinou ve větších nemocničních zařízeních nebo v rámci některých univerzit. Objevily se i první populační registry – tedy registry, které pokrývaly celé území příslušného státu. Jedním z prvních států s celoplošnou registrací vrozených vad bylo i Československo. Povinná a pravidelná registrace zde byla zahájena k 1. 1. 1964.

Hlavními úkoly monitorovacích systémů zůstává:

 • Stanovení incidencí jednotlivých typů vrozených vad na základě demograficko-epidemiologických dat z příslušné oblasti
 • Včasné odhalení teratogenních a jiných faktorů, které incidenci vrozených vad nepříznivým způsobem ovlivňují
 • Vyhodnocení účinnosti preventivních programů, prenatální diagnostiky a celkové perinatální péče
 • Mezinárodní spolupráce

  V roce 1970 ve světě existovalo přibližně 10 zemí, ve kterých byl již program registrace vrozených vad zahájen. Nicméně stále zde chyběl komunikační mechanizmus, který by umožnil věcnou a rychlou komunikaci mezi těmito registry. Základní komunikace se tak nadále omezovala na publikace v odborných periodicích, což je mechanizmus velmi pomalý a v případě nové teratogenní hrozby (jako tomu bylo v případě thalidomidu) silně nedostačující. V roce 1974 tak byla v Helsinkách ustanovena mezinárodní organizace ICBDMS (International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems), která sdružovala tehdy 10 členských registrů, včetně toho Československého. V průběhu let přibývaly další členské registry - a dnes má tato mezinárodní organizace (jejíž název se roku 2004 změnil na ICBDSR - International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research) 46 členů po celém světě. Kromě každoročních pracovních konferencí je vzájemná komunikace členských registrů zajišťována zasíláním dat pro společnou mezinárodní statistickou ročenku a společnými projekty.

  Na celoevropské úrovni jsou registry sdruženy v organizaci EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies), která byla založena v roce 1979. Národní registr vrozených vad České republiky je přidruženým členem organizace EUROCAT od roku 2009.

  Uložit a sdílet

  Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
  Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
  Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019