Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Program primární prevence - Infekce v těhotenství

Program primární prevence - Infekce v těhotenství

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu

Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět průdušek, chřipka) nebo méně obvyklých (herpes, mononukleosa), některé infekce jsou mimo těhotenství banální, ale v těhotenství představují zvýšenou hrozbu pro dítě nebo i pro matku (toxoplazmóza, listerióza, plané neštovice). V naprosté většině případů matka svým imunitním systémem (nebo i s pomocí léků) infekcí úspěšně zvládne a pro dítě a jí samotnou nezůstanou žádné následky. Dítě je před infekcí chráněno dvěma systémy:

 • placenta – krev matky a dítěte se nemíchá, jsou odděleny v placentě bariérou, která může bránit přestupu infekce
 • plodové obaly – blány, které obalují plod v plodové vodě a chrání ho před přestupem infekce z pochvy

Kromě toho úlohu sehrává i poševní imunita a čípek, který obsahuje hustý hlen s obrannými látkami, který chrání před přestupem infekce. K infekci dítěte může dojít dvěma základními způsoby: nitroděložně a během porodu.

Nitroděložní infekce může vzniknout těmito způsoby:

 • krevní rozšíření zárodků do placenty a přes ni k plodu
 • šíření zárodků přes pochvu a čípek k plodovým obalům
 • přímý přechod infekce z dutiny břišní v okolí dělohy

Infekce může narušit zdárný vývoj plodu následovným způsobem:

 • přímá infekce plodu a její důsledky
 • infekce placenty a následná porucha výměny kyslíku a živin
 • dlouho trvající vysoká horečka matky může ovlivnit vývoj plodu i bez jeho přímé infekce
 • závažná, život ohrožující infekce matky zároveň ohrožuje i život plodu
 • infekce plodových obalů může způsobit předčasný porod nebo potrat jinak zdravého plodu
 • některé poruchy vývoje může způsobit i neadekvátní léčba infekce

Typickým obrazem celkové infekce plodu je tzv. TORCH syndrom (zkratka Toxoplazmóza, Ostatní, Rubeola [zarděnky], Cytomegalovirus, Herpes). I když je způsoben různými zárodky, jsou jeho projevy typické: zánět oka, malá hlavička plodu, hluchota, mentální retardace, zvětšení jater a žloutenka, můžou být i kožní projevy (celková vyrážka).

V dalším textu se budeme zabývat konkrétními infekčními nemocemi a jejich vlivem. Infekční nemoci můžou být způsobené viry, bakteriemi, parazity a houbami.

Běžné sezónní infekce

Máme na mysli běžnou infekční rýmu, chřipku, zánět průdušek, angínu. Tyto infekce nejsou pro těhotenství nebezpečné, většinou imunita matky a placentární bariéra zabrání přechodu k dítěti. Snad dlouhotrvající horečky u chřipky by mohly ohrozit vývoj plodu, proto je vhodné chřipku vyležet a vyléčit. Těhotné obecně jsou více náchylné na komplikace chřipky (zánět plic, zánět srdcového svalu) proto se někdy doporučuje těhotné proti chřipce očkovat.

Jako poměrně běžnou infekci možno uvést i infekční průjem – virový nebo bakteriální, těhotenství nebývá ohroženo, důležitý je příjem tekutin a úzkostlivá hygiena rukou.

Ženy obecně, a zvláště těhotné častěji trpí na zánět močových cest, infekce se k plodu nešíří, ale neléčený zánět močových cest může vést k zvýšenému riziku předčasného porodu, proto je důležité ho včas a razantně léčit.

Pohlavně přenosné infekce

Téměř všechny tyto infekce můžou přímo, nebo nepřímo ohrozit vývoj plodu. Proto se v těhotenství doporučuje nestřídat partnery, to platí nejenom pro těhotnou samotnou, ale samozřejmě i pro jejího partnera.

 • Syfilis
  Syfilis způsobují bakterie Treponema pallidum, přenáší se pohlavním stykem, v minulosti zřídka krevní transfuzí – teď jsou krevní přípravky pečlivě kontrolovány. Po 4. měsíci těhotenství treponemy prochází placentou a infikují plod. Můžou způsobit jeho odumření a potrat, nebo tzv. vrozenou syfilis s typickými projevy na plodu – změny v obličeji, zubech, nohách, játrech i mozku. Každá těhotná je na případnou infekci v poradně kontrolována; ženy, které syfilis v minulosti překonaly, dostávají v těhotenství zajišťovací léčbu penicilinem.
 • Kapavka
  Samotná kapavka plod neohrožuje, zánět čípku nebo močových cest však může být rizikem předčasného porodu. Dítě se může nakazit během porodu a dostat kapavkový zánět očí, proto se dítěti po porodu kape do oka dezinfekce. Matka s neléčenou kapavkou je po porodu (i po potratu) ohrožena velice závažným zánětem dělohy.
 • Chlamydie
  Rozšířená pohlavně přenosná choroba, způsobuje zánět děložního krčka, dělohy a vejcovodů. Plod v děloze neohrožuje a není jasný důkaz ani o hrozbě předčasného porodu. Dítě se může nakazit během porodu a hrozí zánět oka podobně jako u kapavky.
 • Ureaplazmata
  O jejich šíření je málo informací, ale předpokládá se, že se šíří převážně pohlavním stykem. Jejich přítomnost je riziková z důvodu předčasného porodu nebo pozdního potratu, ale přesný mechanizmus není znám. Samotný plod nepoškozují.
 • HIV
  HIV infekce se přenáší převážně sexuálním kontaktem. Je to chronické dlouhodobé onemocnění postihující imunitní systém. Přenáší se k plodu u cca. 15 % případů, při dobré léčbě je riziko přenosu méně než 2 %. Dítě se může nakazit již přechodem infekce v děloze, nebo během porodu, rizikové je i kojení. Virus nezpůsobuje ani potrat, ani předčasný porod, ani viditelně nepoškozuje plod. Při nákaze se dítě rodí jako HIV pozitivní a v průběhu několika let se u něho rozvíjí klasický AIDS. HIV pozitivní těhotné berou v těhotenství léky na snížení rizika přenosu a rodí císařským řezem.
 • Herpes genitalis
  Genitální herpes je nejčastěji způsoben herpetickým virem 2, ale roste počet případů, kdy se může projevit i infekce běžným virem ústního oparu na pohlavních orgánech. Virus způsobuje infekci plodu zcela výjimečně, tehdy se to projeví jako TORCH syndrom. Dítě se častěji nakazí během porodu, proto v případě výsevu v čase porodu je potřeba rodit císařským řezem. Když má partner těhotné projevy herpes genitalis a těhotná je nemá, je vhodné se celé těhotenství chránit před nákazou pomocí prezervativu.

Virová onemocnění

 • Žloutenka typu B
  Žloutenka typu B nezpůsobuje poškození dítěte ani potrat. Dítě se může nitroděložně nakazit a mít žloutenku s následným poškozením jater. Proto se těhotné vyšetřují na nosičství žloutenky a v pozitivním případě se novorozenci po porodu proti infekci očkují.
 • Plané neštovice
  Plané neštovice můžou mít v těhotenství u ženy závažný průběh. Při infekci v průběhu těhotenství můžou výjimečně způsobit i TORCH syndrom u plodu. Při výsevu u ženy v čase porodu hrozí velice závažná infekce novorozence, který se nakazí od matky. Proto se porodníci snaží porod oddálit až do doby, kdy bude mít matka protilátky, které dítě ochrání. V případě porodu v čase výsevu se dítěti podávají protilátky uměle. Infekcí jsou ohroženy jenom ženy, které neštovice nepřekonaly v dětství; pokud je v dětství měly, jsou ženy a jejich potomci plně chránění před infekcí.
 • Zarděnky
  Zarděnky (Rubeola) jsou nejnebezpečnější virovou nákazou pro těhotné. Způsobují vážné poškození plodu TORCH syndromem ve velkém procentu případů. Proto se přistoupilo k plošnému očkování populace a k poškození plodu již naštěstí nedochází.
 • Cytomegalovirus Cytomegalovirus způsobuje infekci podobnou angíně, ale nejčastěji nákaza probíhá bez projevů. V malém procentu případů se může nakazit plod a infekce plodu probíhá pod obrazem TORCH syndromu. Diagnostika a opatření jsou velice problematická, nedá se určit, ve kterém případě došlo k postižení dítěte a ve kterém ne. Prevence neexistuje. Ohroženy jsou hlavně učitelky a vychovávatelky, protože cytomegalovirus je často v dětských kolektivech. Na rozdíl od neštovic, překonaná infekce v dětství nechrání naplno, protože cytomegalovirů je více druhů a proto může dojít k reinfekci.

Bakteriální infekce

 • Listerióza
  Listerióza je infekční onemocnění, které probíhá většinou naprosto banálně jako horečka, zvracení, bolesti svalů. Může probíhat i bezpříznakově. U lidí s oslabenou imunitou a u těhotných žen však může probíhat závažně až pod obrazem zánětu mozkových plen. Možno se infikovat z půdy, syrového masa, nedostatečně zpracovaných uzenin a nepasterizovaných sýrů. Proto by se těmto potravinám těhotná měla vyhýbat, při práci v kuchyni je potřebné si pečlivě mýt ruce po práci s masem a používat jinou utěrku na ruce a jinou na nádobí. V současné době jsou všechny sýry prodávané v obchodech pasterizované.

Parazitární nemoci

 • Toxoplazmóza
  Je to poměrně časté onemocnění, naprostá většina infekcí probíhá zcela nenápadně, až bezpříznakově. Nejčastěji se onemocnění projeví přechodnou horečkou, zduřením uzlin. Zřídka může dojít k zánětu oka, nebo zánětu mozku, zvláště u lidí s poruchou imunity. Po překonané infekce je celoživotní imunita. Těhotná, která překonala toxoplazmózu, je celý život chráněná před infekcí a její dítě není ohroženo. Nebezpečná pro dítě je jenom první infekce matky, když je získaná v průběhu těhotenství. U dítěte probíhá pod obrazem TORCH syndromu. Hostitelem parazita jsou kočkovité šelmy včetně domácích koček. Člověk nebo jiný savci jsou jenom hostitelem přechodným. Parazit se množí ve střevě koček a vylučuje se stolicí, schopnost nákazy však získává až 2 dni po vyloučení. Takže možno shrnout: samotná kočka není infekční, jenom její stolice 2 dni stará. Parazit se pak může hromadit v půdě, a těhotná se může nakazit během práce na zahradě. Nejčastěji však dochází k nákaze z nedostatečně tepelně zpracovaného masa a při práci s ním. Proto platí stejné doporučení jako u listeriózy. Když má těhotná kočku, tak by neměla čistit její „záchodek“.

Závěrem možno shrnout, že infekce nejsou častým zdrojem poškození plodu, nejčastěji dochází k potratu nebo vrozeným vadám na základě genetických změn. I tak je dobré o tom vědět, protože infekcím je možné předcházet a dá se tím riziko zmenšit na minimum.

MUDr. Josef Záhumenský, PhD.,
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha,
Kontakt: zahumenj(zavináč)fnb.cz


Text článku ke stažení

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu
283kB
Infekce_v_tehotenstvi.pdf

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019