Vrozené vývojové vady

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
Partnerské stránky

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Thomayerova nemocnice v Praze

Server Gynstart

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research

European Surveillance of Congenital Anomalies

WebArchiv - archiv českého webu

ABCtehotenstvi.cz

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

Hlavní - Program primární prevence - Kouření a těhotenství

Program primární prevence - Kouření a těhotenství

Každá cigareta poškozuje

Tabákový kouř obsahuje řádově více než 4000 látek, z toho je kolem 100 kancerogenních: cca 60 prokázaných kancerogenů, další jsou promotory tumorů, kokancerogeny nebo suspektní kancerogeny. Velká část těchto látek prochází placentou. Udává se, že průměrně na každou 15. cigaretu připadá v těle jedna mutace. Bylo by tedy naivní domnívat se, že tabákový kouř nezpůsobuje vrozené vývojové vady. To platí o expozici jak aktivnímu, tak i dokonce pasivnímu kouření – tedy pobytu v místnostech, kde kouří někdo jiný.

Můžeme začít dobou před oplodněním. Kouření ovlivňuje reprodukční systém ženy i muže. Muži-kuřáci mají méně spermií a ty jsou méně kvalitní, pomalejší. Asi 20 % poruch rekce je v důsledku kouření. Ženy-kuřačky obtížněji otěhotní, zejména umělé oplodnění se u nich podaří jen zcela výjimečně. Častěji u nich dochází k ektopickému těhotenství, tedy k usazení oplodněného vajíčka mimo dělohu.

Plod v těle kuřačky trpí hypoxií, tedy nedostatkem kyslíku. Má zvýšený karbonylhemoglobin, to znamená, že krvinky nejsou schopny předávat kyslík tkáním, trpí totiž chronickou otravou oxidem uhelnatým. Placenta je špatně prokrvená také v důsledku placentární vasokonstrikce (zúžení cév) a častější jsou také další cévní poruchy placenty, častější je i její předčasné odloučení. Pravděpodobnost spontánního potratu je přímo úměrná počtu kouřených cigaret. Porod mrtvého plodu je u kuřaček o 40 % vyšší v porovnání s nekuřačkami. Kuřačky méně často kojí, a pokud kojí, kojí kratší dobu a mají méně mléka. To vše negativně postihuje vývoj dítěte.

Těhotenství kuřaček bývá kratší (asi o týden), častější je předčasný porod. Děti se rodí méně zralé. Nezralé orgány jsou velkým hendikepem. Mají nižší porodní hmotnost (asi o 250 g!) s trendem k menšímu obvodu hlavičky. Silným kuřačkám se narodí děti závislé na nikotinu: po porodu prožívají abstinenční syndrom.

Kouření, zejména kouření v posledních třech měsících těhotenství, se také dává do souvislosti se syndromem náhlého úmrtí novorozence. To je úmrtí, k němuž dojde během prvního roku života bez zjevné příčiny: dítě - většinou v noci - přestane dýchat. V mozku je omezen vývoj receptorů citlivých na nízkou hladinu kyslíku, které by dýchání „nastartovaly“. Více než polovina těchto úmrtí souvisí s kouřením matky ve třetím trimestru.

Pokud jde o vývojové vady, je to především o 30 % vyšší riziko rozštěpu rtu i patra. Dále pak vrozené vývojové vady, které souvisejí s drobnými cévami – především anomálie prstů na ruce: syndaktylie, adaktylie, polydaktylie. Abnormality urogenitálního traktu (močové a pohlavní ústrojí) jsou o 20 % častější.

Kouření matky souvisí i s častějším nezvladatelným chováním jejího dítěte v dětství, pubertě a dokonce i v dospělosti – kromě ADHD syndromu je to i častější kriminální chování těch, jejichž matky během těhotenství kouřily.

Alarmující je, že u nás kouří kolem 20 % žen po celou dobu těhotenství! Většinou si vůbec neuvědomují, co tak svému budoucímu dítěti dělají. Ideální je přestat kouřit zhruba rok před plánovaným početím a to jak muž, tak žena. Pokud kuřačka zjistí, že je těhotná, měla by co nejdříve přestat – jakékoli omezení nemá velký smysl, protože u tabákového kouře nemůžeme stanovit bezpečnou dávku, účinek řady látek je bezprahový: KAŽDÁ CIGARETA POŠKOZUJE (a to jak plod, tak matku).

Pokud se těhotné ženě nedaří přestat bez pomoci, měla by se obrátit na svého lékaře nebo na některé z více než 30 center pro závislé na tabáku – adresy jsou na www.slzt.cz (stránka Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku). Za svůj problém přestat se kuřák nemusí stydět: jde o závislost, nikotin je dokonce návykovější než heroin. Vyhledat pomoc je tedy zcela na místě a znamená to zvýšení naděje na úspěch.

Samozřejmě platí, že čím dříve přestanete kouřit, tím většímu riziku se vyhnete – ale na druhou stranu, VŽDY se nějakému riziku vyhnete, vždycky to má smysl. Každá cigareta totiž poškozuje.

MUDr. Eva Králíková, CSc.,
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN,
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Kontakt: eva.kralikova(zavináč)lf1.cuni.cz


Text článku ke stažení

Každá cigareta poškozuje
276kB
Kazda_cigareta_poskozuje.pdf

Uložit a sdílet

Autoři  |  Copyright  |  Informace o stránkách  |  Mapa webu  |  Odkazy  |  Prohlášení o přístupnosti
Reklama  |  Spolupráce  |  Vyhledávání
Vrozené vady - MUDr. Antonín Šípek, CSc. et al. © 2008 - 2019